top of page
church.jpg

Prayers

Peb Txiv - Our Father

Hmong: Peb Txiv nyob saum Ntuj, Koj Lub Npe Ntshiab nto moo lug, Koj lub Ceeb Tsheej los txog.  Kom muaj raws li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum Ntuj.  Thov koj pub mov txaus peb noj hnub no.  Koj zam txhaum rau peb, zoo li peb zam rau luag.  Koj txhob tso peb raug kev ntsias, koj npo peb dim ntwm kev phem.  Amen.

English: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.  Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil.   Amen.

Koj nyob kaj lug Mab Liab - Hail Mary  

Hmong: Koj nyob kaj lug, Mab LIab, tus tau txiaj ntsim puv siab.  Huab Tais nrog koj nyob.  Koj tau koob tau hmoov tshaj ib zeej tsoom poj niam tib si, thiab Yes Xus uas yog lub txiv txi hauv koj lub cev tau koob tau hmoov.  

Leej Ntshiab Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam, koj pab thov Tswv Ntuj rau peb cov neeg txhaum, nyem no, thiab thaum txog peb lub caij tuag.  Amen.

English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.  Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.  Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.  Amen.

Zaj Cav Koob Meej - Glory Be

Hmong: Huab Tais Leej Txiv thiab Huab Tais Leej Tub thiab Huab Tais Leej Ntuj Plig Ntshiab, muaj koob meej nto moo lug, txij thaum lub hauv paus los txog lub zim txwv no, thiab mus txog txhiab niag tim puas xyoo.  Amen.

English: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  As it was in the beginning , is now, and ever shall be, world without end.  Amen.

Fas Tis Mas – Fatima Prayer

Hmong: Kuv tus Huab Tais Yes Xus, thov koj zam txhaum rau peb.  Thov koj cawm peb dim ntawm dab phem cov hluav taws,  thiab pab txhua tus ntsuj plig kom mus txog koj lub Ceeb Tsheej.  Tshwj xeeb, cov uas vam txog koj txoj kev khuv leej.  Amen.

English: O my Jesus, forgive us our sins.  Save us from the fires of hell.  Lead all souls to heaven especially those in the most need of thy mercy.  Amen.

Prayer to the Seven Blessed Martyrs of Thailand who died for the Faith in 1940

“Hear, O Merciful Lord, the prayers which we humbly offer to You, made worthy by the intercession of Your faithful Seven Martyrs of Thailand, whose witness in sacrificing their lives to profess their faith was as pleasing to You as is their prayer now in Heaven. We most sincerely recognize our weaknesses and sins, but we trust in the loving aid of our Beloved Seven Martyrs whom You, our Good Lord, wished to raise up in our midst as a most outstanding sign of Your Almighty Power to make the weak and humble strong… We earnestly desire to possess, O Beloved Martyrs, your strong faith, your great love for your Church and your firm resolution to live or die for the greater glory of God. With these we can be more grateful to God and more worthy to be heard. However, we find ourselves both poor and weak but we finally trust in the mercy of God through your powerful intercession. Amen."

-Shrine of Our Lady of the Martyrs of Thailand

Contact Mary, Mother of Good Help Parish

2221B Grand Ave, Wausau, WI 54403, USA

(715) 298-9055

bottom of page