Prayers

Peb Txiv – Our Father

Hmong: Peb Txiv nyob saum Ntuj, Koj Lub Npe Ntshiab nto moo lug, Koj lub Ceeb Tsheej los txog.  Kom muaj raw li koj nyiam nyob ntiaj teb no li nyob saum Ntuj.  Thov koj pub mov txaus peb noj hnub no.  Koj zam txhaum rau peb, zoo li peb zam raug luag.  Koj txhob tso peb raug kev ntsias, koj npo peb dim ntwm kev phem.  Amen.

English: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name.  Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven.  Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.  And lead us not into temptation, but deliver us from evil.   Amen.

Koj nyob kaj lug Mab Liab - Hail Mary  

Hmong: Koj nyob kaj lug, Mab LIab, tus tau txiaj ntsim puv siab.  Huab Tais nrog koj nyob.  Koj tau koob tau hmoov tshaj ib zeej tsoom poj niam tib si thiab Yes Xus, lub txiv uas koj lub cev txi tau koob tau hmoov.  

Leej Ntshiab Mab Liab, Tswv Ntuj Leej Niam, koj thov ntuj hlub peb cov neeg txhaum, nyem no mus txog thaum peb lub caij tuaj.  Amen.

English: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.  Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.  Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.  Amen.

Huab Tais Leej Txiv - Glory Be

Hmong: Huab Tais Leej Txiv, Huab Tais Leej Tub, Huab Tais Leej Ntuj Plig, muaj koob meej nto moo lug, lub zim txwv no mus txog fab lwm txheej, xws li txheej laus thaud los.  Amen.

English: Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.  As it was in the beginning , is now, and ever shall be, world without end.  Amen.

Hais zaj thov “Fav Tis Mas” – Fatima Prayer

Hmong: Kuv tus Huab Tais Yes Xus, thov koj zam txhaum rau peb.  Koj cawm peb dim ntawm dab phem cov hluav taws.  Thov koj coj txhua leej txhua tus, tus ntsuj plig mus saum koj lub Ceeb Tsheej.  Tshwj xeeb, yog cov neeg uas yuav tsum tau koj txoj kev khuv leej ntau tshaj cov.  Amen.

English: O my Jesus, forgive us our sins.  Save us from the fires of hell.  Lead all souls to heaven especially those in the most need of thy mercy.  Amen.