top of page
MMGH1.jpg

Women’s Group:  Mother Cabrini (PCCW) - Niam Tsev Lub Hom Phiaj

English

Mission Statement:  We, as a women’s group of Mary, Mother of Good Help, strive to bring Christ to all women through spiritual input and sharing through the witness of our lives.  We will encourage and empower them to live out their faith life in a responsible manner.

Faith:

a. Knowing God/relationship with God

b. Prayer life/the tradition of prayer/daily prayer

c. Bible/Catechism of the Catholic

Church

d. Ten Commandments

e. Sacraments

Church:

a. Community

b. How you fit?  Involvement

Mass/Liturgy:

a. What it means/parts of the Mass

b. Holy Days of Obligation

c. Liturgical season/vestments

Hmong

Cov niam tsev hauv lub tsev txoos:  Leej Niam Mab Liab Tus Muaj Txoj Kev Pab Zoo lub hom phiaj.

Peb cov niam tsev hauv lub tsev txoo: Leej Niam Mab Liab Tus Muaj Txoj kev Pab Zoo yuav siv zog pab kom ib tsoom niam tsev sib txawb nqa, sib tawm tswv yim, sib tshawb zog kom sawv daws paub Yes Xus nyob hauv sab Ntsuj nplig thiab peb yuav sib koom sib pab kom peb ua tau ib co tim khawv.  Peb yuav pab thiab txhawb kom sawv daws nyob ruaj nreb hauv txoj kev ntseeg.

KEV NTSEEG:

a. Kom paub Tswv Ntuj nrog Tswv Ntuj ua phooj ywg

b. Kev thov Tswv Ntuj nquag thov Tswv Ntuj niaj hnub thov Tswv Ntuj

c. Ntawv Ntshiab Lub Koom Txoos Kav Tos Liv txoj kev qhia

d. Tswv Ntuj Kaum Lo Lus Qhia

HAUV TSEV TXOOS

a. Koom nrog cov ntseeg

b. Paub yam twg?  Nqes tes ua.

 

LUB THAJ TXI TSWV NTUJ

a. Paub lub thaj txi Tswv Ntuj ib ntus rau ib ntus

b. Paub cov hnub ntshiab uas yuav tsum hwm

c. Paub cov caij noog cov tsos ntaub, tsos khaub ncaws

Contact Mary, Mother of Good Help Parish

2221B Grand Ave, Wausau, WI 54403, USA

(715) 298-9055

bottom of page